TARİHÇE

            T.C. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ nün kuruluşu, 03.03.2011 tarihli Üniversitemiz Senato Toplantısı’ nda görüşülerek, 433/06 sayılı karar ile Yükseköğretim Kurulu’ na sunulmuş olup, 2012/3243 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak resmiyet kazanmıştır.

            Üniversitemiz Tıp Fakültesi kadrosunda görev yapmakta olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilgün TURHAN Enstitümüzü kurmak üzere,  08 Ağustos 2012 tarihinde müdür olarak görevlendirilmiştir.

          08/09/2015 tarihinden itibaren ise, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feral ÖZTÜRK Enstitü Müdürü olarak görevlendirilmiştir.

            Tıp Fakültesi kadrosunda görev yapmakta olan Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE Enstitü Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. 

            Ayrıca Ağustos-Eylül ayları içinde Enstitümüze, “2547 Sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesi” uyarınca idari personel  görevlendirmeleri yapılmış ve 25 Aralık 2012 tarihinde Ahmet Fatih CEYLAN Enstitü Sekreteri olarak görevlendirilmiştir.

           Enstitümüzde halen Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Antrenörlük Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Hemşirelik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Programı, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı olmak üzere; 1 Doktora Programı, 6 Tezli Yüksek Lisans Programı ve 1 II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile toplam 8 Adet Anabilim Dalında eğitim ve öğretim hizmetlerine devam edilmektedir.

          Enstitümüzün yüksek lisans programlarında 161 ve doktora programlarında ise 22 olmak üzere eğitim-öğretime devam eden toplam 183 adet aktif öğrencimiz bulunmaktadır. 2015-2016 Güz Yarıyılı başı itibariyle 32 öğrencimiz mezun olmuştur.

Yukarı Çık